Beth sy'n digwydd os bydd myfyriwr yn torri rheolau Covid-19?

Ein disgwyliadau gennych chi
Rydym yn disgwyl i bob myfyriwr ddilyn Siarter Myfyrwyr Atodol Covid-19 a gofynion Llywodraeth Cymru a Phrifysgol Abertawe ynghylch iechyd a diogelwch Covid-19.
Mae ein mesurau i gadw'r gymuned yn ddiogel yn cynnwys y canlynol, ymysg mesurau eraill:
• Cadw pellter cymdeithasol
• Hunanynysu
• Gorchuddion wyneb

Rydym yn cydnabod y gallai amgylchiadau personol rhai unigolion eu heithrio rhag gallu dilyn canllawiau neu ofynion penodol, ac rydym yn darparu canllawiau a chymorth gyda hyn.

Dyma'r mesurau sydd ar waith i gadw ein cymuned yn ddiogel.