Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Dylid darllen y rheoliadau academaidd hyn ar y cyd â’r Canllawiau canlynol o eiddo Prifysgol Abertawe, sy’n ymhelaethu ar y rheoliadau ac sy’n cynnig cyfarwyddyd ar y gweithdrefnau: Canllawiau ar Dderbyn Myfyrwyr Ymchwil.