Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Rheoliadau asesu ar gyfer rhaglenni sy'n arwain at ddyfarniadau academaidd a chofrestru proffesiynol a gynigir gan Gwyddorau Iechyd

Mae'r rheoliadau asesu yn yr adran hon yn berthnasol i'r rhaglenni astudio canlynol. Er hwylustod cyfeirio, mae'r rheoliadau wedi'u rhannu'n Rheoliadau Cyffredinol, sy'n berthnasol i bob rhaglen, a Rheoliadau Penodol sy'n ymwneud â'r rhaglenni a restrir yn unig:

BSc Nyrsio (Oedolyn)        

BSc Nyrsio (Plentyn)

BSc Nyrsio (Iechyd Meddwl)

BMid Bydwreigiaeth - rhaglen hir

BMid Bydwreigiaeth – rhaglen fer

Diploma Gwyddor Barafeddygol

BSc Gwyddor Gofal Iechyd (Clywedeg)                                           

BSc Gwyddor Gofal Iechyd (Ffisioleg Gardiaidd)

Gwyddor Gofal Iechyd (Gwyddor Anadlu a Chwsg)      

BSc Gwyddor Gofal Iechyd (Ffiseg Radiotherapi)

BSc Gwyddor Gofal Iechyd (Meddygaeth Niwclear)

BSc Gwaith Cymdeithasol