Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Amserlenni i Fyfyrwyr y Gyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd

Mae eich amserlen bellach ar gael i'w gweld. Cliciwch ar y ddolen berthnasol i'w gweld.

CELCAT

• Yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol
• Rhaglenni GEM & PA

PUBLISH • Yr Ysgol Seicoleg
• Fferylliaeth
OPEN TIMETABLES  • Yr Ysgol Feddygaeth (ac eithrio rhaglenni GEM & PA)

Os ydych yn defnyddio Amserlenni Agored, gwyliwch y fideo isod neu lawrlwythwch Ganllaw Defnyddwyr Amserlenni Agored.

Sylwer, efallai bydd mwy o wybodaeth ar Canvas. Gwiriwch gyda'ch Cyfadran a yw hyn yn wir.

Dylai problemau neu wrthdaro sy’n ymwneud â’r amserlen gael eu cyfeirio at eich tîm cyfeillgar yn y Gyfadran a fydd yn falch o'ch helpu chi.

* Peidiwch ag argraffu amserlenni gan y byddant yn siŵr o newid. Gwiriwch yn rheolaidd yn lle hynny!

Sut i Ddefnyddio Amserlenni Agored