Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Cyrchu'ch Amserlenni

Gall myfyrwyr gyrchu amserlenni addysgu drwy ddilyn y camau canlynol:

  • Os nad ydych wedi mewngofnodi, cliciwch ar Mewngofnodi i MyUni
  • Mewngofnodwch i myuni.swan.ac.uk
  • Cliciwch ar y ddolen i’r Fewnrwyd
  • Mewngofnodwch i'r Fewnrwyd
  • Fe welwch eich proffil myfyriwr
  • Cliciwch ar 'Link to services'
  • Bellach byddwch yn gallu cyrchu'r dolenni i'r amserlenni

Fel arall, gallwch fynd yn uniongyrchol i'r opsiwn mewngofnodi i'r Fewnrwyd a chlicio ar y ddolen "Links to services" i weld eich amserlenni.

Mae amserlenni ar gael ar gyfer Modiwl, Ystafell, Adran a Rhaglen Astudio yn unig.

Dylid cyfeirio unrhyw broblemau neu wrthdaro o ran amserlennu i Goleg y myfyriwr. 

Sylwer: nid amserlenni 'personol' mo'r rhain.