Coronafeirws: y diweddaraf

Cyflwyniad

Bydd gan israddedigion ar rhai cyrsiau iechyd, gofal cymdeithasol, meddygaeth, y gyfraith, sylfaen a chyfnewid gyda ddyddiadau cynnar neu wahanol.

Gall rhain amrywio yn dibynnol ar y rhaglen bersonol sy'n cael ei ddilyn - gellir canfon manylion o'ch Coleg. Gweler fanylion isod am eich cwrs.