Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Yn ein hadeiladau ar y ddau gampws, mae gennym lawer o le lle gallwch eistedd, ymlacio neu astudio'n dawel.

Os ydych chi'n chwilio am le i ymlacio a hel eich meddyliau, mae croeso i chi ddefnyddio coridorau tawel, derbynfeydd ac ardaloedd cwrdd, cynteddau ac atria a restrir isod.

Cofiwch ddilyn y Canllaw Defnyddio Lle yn Ddiogel ar y dudalen flaenorol a darllenwch: Y Weithdrefn Gweithredu Diogel: Defnyddio Lleoedd Astudio Anffurfiol. Mae'r rhain ar gael ar ein tudalennau Iechyd a Diogelwch Covid-19 ar gyfer Myfyrwyr Israddedig ac Ôl-raddedig.

Nid oes angen cadw'r lleoedd hyn. Gallwch gyrraedd a mwynhau. 

Cyhyd â'ch bod chi'n dilyn y canllawiau diogelwch hyn, mae croeso i chi ddefnyddio'r ardaloedd hyn.

Oriau Agor

Mae pob un o'r lleoedd hyn ar gael yn unol ag oriau agor presennol yr adeiladau - Dydd Llun - Dydd Gwener: 09:00 - 18:00

*Sylwer y bydd hyn yn cael ei adolygu

LLEOEDD AR GAMPWS Y BAE

Os ydych chi ar Gampws y Bae, mae'r lleoedd a restrir isod ar gael i chi eu defnyddio at ddibenion astudio anffurfiol.

I ddod o hyd i leoliadau adeiladau, edrychwch ar Fap Campws y Bae.

Sylwer bod y mesuriadau lle ar gyfer y lle yn ei gyfanrwydd. Mae'n bosib y bydd ardaloedd eistedd yn y lleoliadau hyn llawer yn llai.

Ffowndri Gyfrifiadol

Adeilad Canolog Peirianneg

Yr Ysgol Reolaeth

LLEOEDD AR GAMPWS PARC SINGLETON

Os ydych chi ar Gampws Parc Singleton, mae'r lleoedd a nodir isod ar gael i chi eu defnyddio at ddibenion astudio anffurfiol.

Caiff adeiladau eu rhestru yn nhrefn yr wyddor.

I ddod o hyd i leoliad adeiladau, edrychwch ar Fap Campws Singleton.

*Sylwer bod y mesuriadau lle ar gyfer y lle yn ei gyfanrwydd.

Mae'n bosib y bydd ardaloedd eistedd yn y lleoliadau hyn llawer yn llai.

 

Adeilad Grove

Adeilad Talbot

Tŵr Vivian