Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Gwybodaeth am sut i archebu gweithleoedd gwaith grŵp dan arweiniad myfyrwyr

Sylwer bod angen rhoi o leiaf ddau ddiwrnod gwaith o rybudd. Gallwch chi gadw lle hyd at ddwy wythnos o flaen llaw. 

I gadw lle, e-bostiwch StudentStudySpaces@abertawe.ac.uk gan gynnwys yr wybodaeth ganlynol; 

 • Eich enw a’ch rhif myfyriwr 
 • Enwau a rhifau myfyrwyr y rhai rydych chi’n cadw lle ar eu cyfer 
 • Eich coleg/ysgol a’r modiwl y bydd eich sesiwn astudio yn canolbwyntio arno  
 • Y dyddiad, yr amser, a’r ystafell neu’r campws yr hoffech chi gadw eich lle
 • Copi wedi’i lenwi o restr wirio Gweithdrefn Gweithredu’n Ddiogel; Defnyddio Ardaloedd Gwaith Grŵp.

Byddan nhw’n gofyn am fanylion cyswllt y myfyrwyr y disgwylir iddyn nhw ddefnyddio’r lle neu leoedd at ddibenion tracio ac olrhain ynghyd â rhestr wirio gyflawn yn y ddogfennaeth gysylltiedig ar Iechyd a Diogelwch. 

Safe Operating Procedure: Use of Group Work Spaces on Campus   

Dylech lynu wrth uchafswm y bobl a nodir ar ddrws yr ystafell neu’r ystafelloedd rydych yn eu harchebu, ac ni ddylech symud dodrefn.

Ni chewch fwyta nac yfed mewn unrhyw le addysgu canolog. Mae’n rhaid dilyn y rheolau ynglŷn â phellter cymdeithasol, arweiniad priodol y Brifysgol (yn y ddogfen Iechyd a Diogelwch ynghlwm) a deddfwriaeth Llywodraeth Cymru.

Safe Operating Procedure: Use of Group Work Spaces on Campus

Bydd y broses archebu yn cael ei hapwirio, a hynny er mwyn gofalu bod y rheoliadau a’r ddeddfwriaeth am Covid yn cael eu parchu.

Bydd y llefydd isod ar gael rhwng 9fed Tachwedd 2020 hyd 11eg Rhagfyr 2020. Bydd yr amseroedd ar gyfer semester 2 yn cael eu hadolygu (25ain Ionawr 2021 – 4ydd  Mehefin 2021). Dylech nodi nad oes modd archebu “ystafelloedd wedi’u clystyru” ar wahân.

Yr amseroedd sydd ar gael

 • Dydd Llun - 9am - 6pm
 • Dydd Mawrth - 9am - 6pm
 • Dydd Mercher - 9am - 1pm
 • Dydd Iau - 9am - 6pm
 • Dydd Gwener - 9am - 6pm

Ystafelloedd dosbarth sydd ar gael

Campws Parc Singleton

LleUchasfswm
Faraday - Llefydd cyffredinol
C 6
D 6
F 5
Glyndwr - Llefydd cyffredinol
K 6
L 6
M 7

Campws y Bae

LleUchasfswm
The College - Llefydd cyffredinol 
019 6
017 8
001 10
004 9
Y Twyni - Llefydd cyffredinol
102 5
103 5

Yr amseroedd sydd ar gael:

 • Dydd Llun- 6pm - 8pm
 • Dydd Mawrth - 6pm - 8pm
 • Dydd Iau - 6pm - 8pm

Ystafelloedd dosbarth sydd ar gael:

Campws Parc Singleton

LleUchasfswm
Labordai Cyfrifiadura
Grove 344 18
Grove - Llefydd cyffredinol
Purnell Lecture Theatre 10
Grove 330 12
Keir Hardie - Llefydd cyffredinol
021 4
130 and 131 7
205 and 206 6
216, 218 and 220 9
230 and 231 7
303 8
313 and 330 8
429, 430, 431 and 437 23

Campws y Bae

LleUchasfswm
Ysgol Rheolaeth  - Labordai Cyfrifiadura 
117 and 109 24
128 18
Ysgol Rheolaeth - Llefydd cyffredinol
010 13
011 22
101, 102,103 and 113 39
105, 106, 107 and 122 34
108, 110, 111 31