Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mae nifer o gyfleusterau manwerthu i chi eu mwynhau ar y campws.

• Root (siop bwyd fegan)
• Fulton Outfitters (nwyddau, dillad, ac anrhegion)
• Costcutter (archfarchnad)
• Root Zero (siop sero gwastraff – ar gau ar hyn o bryd)

Gweithredir y cyfleusterau manwerthu hyn gan Undeb y Myfyrwyr mewn partneriaeth â’r Brifysgol. Gallwch chi ddysgu mwy amdanyn nhw ar wefan Undeb y Myfyrwyr.

Nid yw’r Brifysgol yn gweithredu siop Tesco Express ar Gampws y Bae. Ar hyn o bryd, mae’r siop ar agor 06:00 tan 24:00 bob dydd. Ni chaiff alcohol ei werthu ar ôl 22:00.