Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

CroeSWell i Abertawe!

Mae cynaliadwyedd wrth wraidd ein gwerthoedd craidd yma ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae ein hymrwymiad i gynaliadwyedd yn cynnwys ein dau gampws a’n holl arferion. O reolaeth campysau a chyfleusterau'r Brifysgol, i gaffael, teithio, buddsoddi moesol, bioamrywiaeth, rheoli carbon, gwastraff ac ailgylchu, ymchwil, addysgu, dysgu ac ymgysylltu.

Mae ymagwedd arloesol y Brifysgol at gynaliadwyedd yn annog myfyrwyr, staff ac aelodau o’r gymuned i ysgogi'r broses o ddod yn brifysgol sy’n gwbl gynaliadwy ac integredig.

Yn ogystal â lleihau ein heffaith bersonol a’n cyd-effaith ar ein planed, ein nod yw grymuso ein graddedigion i adael y brifysgol gyda’r sgiliau a’r wybodaeth y mae eu hangen arnynt i wireddu newid ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy.

Darllenwch isod i ddysgu am sut gallwch chi gymryd rhan mewn Cynaliadwyedd yn Abertawe!

Awgrymiadau Da

Myfyriwr yn sgwrsio wrth fwrdd