Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Beth mae ein tîm Cymunedol yn gallu ei wneud i chi:

Fel myfyriwr sy'n byw oddi ar y campws, rydych chi'n breswylydd sy'n aelod o gymuned Abertawe.
Rydym ni yma i gefnogi myfyrwyr sy'n byw oddi ar y campws sut bynnag y gallwn ni. Gallai hynny gynnwys:

  • Helpu i gyfryngu a datrys materion gyda chyd-breswylwyr neu gwynion am sŵn
  • Eirioli drosoch yn y gymuned leol
  • Ymweld â chi gartref
  • Hybu ymgysylltu cadarnhaol rhwng myfyrwyr a'r gymuned leol

Y Grant Cymunedol

Gallech chi dderbyn grant hyd at £250 o'n Grant Cymunedol i'w ddefnyddio am brosiect sy'n helpu i greu undod mewn cymuned ddaearyddol lle bydd preswylwyr sy'n fyfyrwyr a rhai nad ydynt yn fyfyrwyr.
Gallwch ddod o hyd i'r meini prawf ynghyd â phroses ymgeisio fer ar ein tudalennau gwe.

Canllawiau a Chyngor: