Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Sport Swansea kickboxing team in action

ER MWYN YMUNO Â CHLWB CHWARAEON PRIFYSGOL ABERTAWE, BYDD YN RHAID YMAELODI Â CHW

Mae dwy lefel o aelodaeth Chwaraeon Abertawe:

Aelodaeth sylfaenol (i glybiau nad ydynt yn rhan o BUCS) – £25.

Mae hyn yn rhoi’r canlynol i chi:

 • Dim ffi ymuno pan fyddwch yn cofrestru i ddefnyddio cyfleusterau campfa Prifysgol Abertawe
 • Yswiriant atebolrwydd cyhoeddus a damwain bersonol
 • Cofrestru ar gyfer cystadlaethau’r clwb
 • Amserau hyfforddi â gostyngiad blaenoriaethol
 • Tocyn â phris gostyngedig i Varsity
 • Llogi gwisgoedd dŵr am ddim
 • Llogi racedi sboncen a thennis am ddim yn y pentref chwaraeon
 • Yswiriant i yrru cerbydau ar gyfer eich clwb (gyda’r drwydded yrru briodol)
 • Gostyngiadau ychwanegol drwy gydol y flwyddyn

Aelodaeth BUCS (os ydych chi/eich clwb yn cynrychioli’r Brifysgol mewn cystadlaethau BUCS) – £33.

Mae hyn yn rhoi’r uchod i chi yn ogystal â’r canlynol:

 • Mynediad at gynghreiriau a chystadlaethau BUCS
 • Teithio a llety BUCS ar gyfer y flwyddyn

Gallwch ychwanegu at eich aelodaeth sylfaenol ar unrhyw adeg gyda thaliad ychwanegol.

Sylwer nad yw eich aelodaeth Chwaraeon Abertawe yn cynnwys eich aelodaeth o'r gampfa a rhaid prynnu honno ar wahân.

SUT GALLAF BRYNU AELODAETH?

Gallwch brynu eich aelodaeth ar-lein drwy wefan Undeb y Myfyrwyr: https://www.swansea-union.co.uk/activities/sport/benefits/join/.  Bydd yn rhaid i chi fewngofnodi i'r safle gyda’ch rhif myfyriwr i’w phrynu.

Os yw’n well gennych brynu eich aelodaeth Chwaraeon Abertawe yn bersonol, gallwch ymweld â Swyddfa Gyllid Undeb y Myfyrwyr yn Adeilad Faraday ar Gampws Singleton neu yn y Twyni ar Gampws y Bae.