Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Sport Swansea kickboxing team in action

ER MWYN YMUNO Â CHLWB CHWARAEON PRIFYSGOL ABERTAWE, BYDD YN RHAID YMAELODI Â CHW

Mae gan Chwaraeon Abertawe ystod enfawr o glybiau chwaraeon cystadleuol a rhai nad ydynt yn gystadleuol - gelli di ymaelodi â faint bynnag rwyt ti eisiau! Er mwyn cymryd rhan yn y clybiau hyn, bydd angen aelodaeth Chwaraeon Abertawe arnat ti, yn ogystal ag aelodaeth o'r clwb penodol.

Aelodaeth flynyddol yw aelodaeth Chwaraeon Abertawe, sy'n costio £30 i fyfyrwyr (£35 i staff a'r rhai nad ydynt yn fyfyrwyr). Yna bydd gennyt ti hawl i:

 • Yswiriant damweiniau personol
 • Yswiriant offer y clwb
 • Cymryd rhan mewn cystadlaethau
 • Llety ar gyfer cystadleuaeth
 • Trafnidiaeth i gystadlaethau
 • Blaenoriaeth wrth brynu tocynnau Farsity
 • Sesiwn rhagflas am ddim gyda Chlybiau Chwaraeon
 • Yswiriant Cerbyd Modur , er mwyn gyrru cerbydau wedi'u llogi
 • Cyfleoedd Datblygu Proffesiynol Parhaus
 • Cyfleusterau ar ddiwrnodau gêm
 • Ffioedd yn cael eu buddsoddi yn dy glybiau

SUT GALLAF BRYNU AELODAETH?

Gallwch brynu eich aelodaeth ar-lein drwy wefan Undeb y Myfyrwyr: https://www.swansea-union.co.uk/activities/sport/benefits/join/.  Bydd yn rhaid i chi fewngofnodi i'r safle gyda’ch rhif myfyriwr i’w phrynu.

Os yw’n well gennych brynu eich aelodaeth Chwaraeon Abertawe yn bersonol, gallwch ymweld â Swyddfa Gyllid Undeb y Myfyrwyr yn Adeilad Faraday ar Gampws Singleton neu yn y Twyni ar Gampws y Bae.