Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mae chwaraeon yn rhan annatod o fywyd myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe

Os ydych yn athletwr o’r radd flaenaf, yn cystadlu ar lefel uchel neu rydych chi’n ddechreuwr pur sy’n dymuno cadw’n heini neu wella eich bywyd cymdeithasol, mae chwaraeon myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn cynnig cymuned chwaraeon fywiog a chroesawgar lle caiff cyfeillgarwch gydol oes ei greu.

Mae mwy na 50 o glybiau i ddewis o’u plith, ac felly mae yna rywbeth at ddant pawb.

Sdim ots os mai rygbi neu aikido, pêl-osgoi, hoci neu tae kwon do yw hi, rydym ni’n siŵr y byddwch yn dod o hyd i dîm eich breuddwydion yma yn Abertawe.

Pan fyddwch chi wedi ymuno â chlwb chwaraeon ym Mhrifysgol Abertawe, ni fyddwch chi byth yn pendroni am yr hyn i’w wneud. Gyda sesiynau hyfforddi rheolaidd, cynghreiriau lleol, cystadlaethau cenedlaethol ac, wrth reswm, y digwyddiad cymdeithasol achlysurol, fydd byth eiliad o ddiflastod gyda Chwaraeon Abertawe.

I’r rhai hynny yn eich plith y mae’n well gennych wylio o’r ochr, mae hi dal yn bosib i chi ymuno â theulu Chwaraeon Abertawe.

Rydym yn annog pawb i gymryd rhan yn ein rhaglen chwaraeon, ac rydym yn ystyried ein cefnogwyr fel rhan allweddol o Fyddin Gwyrdd a Gwyn Abertawe.

P’un ai eich bod chi'n rhan o glwb neu am wylio’n unig, heb os, Varsity Cymru yw’r digwyddiad mwyaf yn ein calendr chwaraeon yn Abertawe.

Dyma’r wledd chwaraeon myfyrwyr fwyaf yng Nghymru, ac mae mwy na 40 o ddigwyddiadau mewn un diwrnod penigamp. Dyma uchafbwynt ein blwyddyn chwaraeon ond mae’n fwy na chwaraeon yn unig - dyma draddodiad yn Abertawe y mae’n rhaid i chi gael blas arno!

Isod, mae popeth y mae angen i chi ei wybod er mwyn bod yn rhan o fyd chwaraeon ym Mhrifysgol Abertawe, gan gynnwys sut i ymuno â chlwb o’ch dewis a’r hyn mae eich aelodaeth chwaraeon i fyfyrwyr yn ei gynnig. Rydym wir yn gobeithio y byddwch yn dod i ymuno â ni!